voormalige landbouwschool

foto van de voormalige landbouwschool in de schoolstraat 1953

Foto uit 1953 van de voormalige landbouwschool aan de Schoolstraat. Als tweede in zijn soort in Friesland werd dit schoolgebouw voor landbouwonderwijs in gebruik genomen. Het werd in 1951 gebouwd voor een bedrag van fl19.500,- (ongeveer € 8.850,-). In het eerste jaar waren er 24 leerlingen. In 1968/1969 verhuisde de Tuinbouwschool naar een nieuw gebouw aan de Professor Wassenberghstraat. De Gereformeerde kerk kocht vervolgens het pand ten behoeve van het jeugd- en jongerenwerk. In 1970 werd “It Koartling” geopend. Dankzij het pionierswerk van ondermee Durk Miedema (jongerenwerker) kwam het centrum tot bloei. Nu is er het Sociaal Cultureel Werk Buitenpost in gevestigd.

(datum: 1953 - plaats: landbouwschool Schoolstraat, nu: It Koartling - kijkrichting: zuid naar noord)