huis van Kuipers aan de Kuipersweg

het huis van Durk Kuipers jr aan de Kuipersweg

Een foto uit de collectie-Kuipers die ons toegestuurd werd door (kleinzoon) Hans Wartena. De foto is rond de eeuwwisseling (1900) gemaakt. Het laat het woonhuis en de loods van de familie Kuipers zien, de plek waar nu de Friesland Bank staat. Rond 1880 en dat heeft nog wel geduurd tot ongeveer 1930, had de bekende buitenposter Durk Kuipers daar een houthandel. Deze was tevens eigenaar van een soort haventje, een laad- en loswal en men noemde dit ‘de opslag’. De Buitenpostervaart liep rondom de kerk tot ongeveer 1935 nog hieraan toe. Bij deze opslag konden de beurtschepen hun vracht lossen en laden. Kuipers vroeg hiervoor een bepaalde ‘tol’. Een oud-Buitenposter met een sterk geheugen, herinnert zich dat er in zijn kinderjaren een slagboom was bij de ingang van het haventje. Na afbraak van de loods en dempen van een stuk vaart werd er een weg aangelegd die nu de Oude Havenstraat heet.

(datum: ? - plaats: hoek Kuipersweg-Oude Havenstraat, nu: Friesland Bank - kijkrichting: noordoost naar zuidwest)