Kruidhof 1939

foto van de kruidhof in 1939
 
foto van de kruidhof in 1939
 
luchtfoto van de kruidhof in 1944

De twee bovenste foto’s zijn afkomstig uit het boekwerk ‘Friesland’, uitgegeven door ‘Het Nieuwsblad van Friesland’ in 1939. Het is een lijvige pil die een cultureel en economisch overzicht geeft van alle Friese gemeentes, waaronder Achtkarspelen, op dat moment. Ons dorp wordt daarin in lovende bewoordingen vermeld: “Eerstgenoemde plaats (Buitenpost), de residentie der gemeente, is een fleurig dorp, dat rond de 2000 inwoners telt. (...) De ruime bouw, het aristocratische, solide karakter van de oudere woningen, de goed verzorgde stratenaanleg, alles behoorlijk door geboomte omlijst, maakt Buitenpost tot een der mooiste dorpen van de provincie”.

Er is verder een aparte sectie aan de pas opgerichte kruidentuin gewijd. De bovenstaande foto’s dienden daarbij als illustratie. Het bijschrift bij deze foto’s is afkomstig van Ir. van der Slikke, destijds de directeur van de tuin. Hij vertelt: “Een drietal jaren geleden is door de Tuinbouwvereeniging “de Noordoosthoek” te Buitenpost een gedeelte van haar Proeftuin afgestaan voor het nemen van proeven met de teelt van geneeskrachtige, aromatische en aanverwante gewassen. Deze nieuwe afdeeling, ‘de kruidentuin’ genoemd, heeft zich in die jaren ontwikkeld tot een bedrijf, waarop voor de liefhebber en vakman veel valt te zien en te leeren”. Het gebouwtje op de grote foto is nog steeds op De Kruidhof te vinden. Op het weelderig ingekleedde tuingedeelte op de voorgrond staat nu It Koartling en is er het parkeerterrein. Kort na de oorlog werd dit deel bebouwd en werd er aan de westkant van het gebouw meer grond in gebruik genomen. De tweede foto laat hetzelfde gebouw zien, met daarvoor enkele eenvoudige lage kassen.

Afsluitend in zijn verhaal promoot Van der Slikke de kruidentuin met verve:“De tuin ligt voor een bezoek zeer gunstig. Op een afstand van ongeveer 100 Meter van het station te Buitenpost is men bij den ingang van den tuin. De chef van den tuin, de heer Blaauw, is altijd bereid bezoekers rond te leiden. Ondergeteekende is ook, indien de werkzaamheden zulks toelaten, genegen belangstellenden deze cultures te laten zien en hen van voorlichting te dienen”.

De laatste foto is een luchtfoto van de Kruidhof uit 1944.