de Kruidhof 1933

de Kruidhof werken in de tuin 1935

De Kruidhof in de dertiger jaren van de vorige eeuw, met de huizen van de Julianalaan op de achtergrond. Op deze plek staat nu het gebouw van de Stichting Sociaal Cultureel Werk 'It Koartling'.

(datum: omstreeks 1935 - plaats: Kruidhof Schoolstraat, nu: op de plek van It Koartling - kijkrichting: noord naar zuid)