de voormalige korenmolen

foto van de korenmolen in de winter

Een winters plaatje van de korenmolen, gezien vanaf nu ongeveer hoek Halbertsmastraat en Gysbert Japicksstraat.

(plaats: weilanden zuidoost van de korenmolen, nu: ongeveer op de hoek Halbertsmastraat en Gysbert Japicksstraat, kijkrichting: zuidoost naar noordwest, datum: voor 1940)