de voormalige korenmolen rond 1935

de korenmolen in tijdschrift 'Fan Fryske Grūn'

De korenmolen van ons dorp was voor de Tweede Wereldoorlog een gewild onderwerp voor fotografen van ansichtkaarten en tijdschriften. De molen stond er al vanaf halverwege de zeventiende eeuw en was sinds die tijd een echte gezichtsbepaler. Dit kiekje komt uit het friestalige blad ‘Fan Fryske Groun’. Het plaatje werd rond 1935 en vanaf de huidige hoek Molenstraat en Scheltingastraat genomen. Ze geeft een bijna idyllisch plaatje van het werk op land. Maar vermoedelijk vonden de drie werkers deze situatie minder romantisch. Voor de oorlog werd er in de zomermaanden dagenlang geploeterd, vaak onder tijdsdruk en met het hele boerengezin, om zoveel mogelijk hooi met handwerk binnen te halen. Ook bij de molen bedriegt de schijn. Hoewel ogenschijnlijk nog in volle glorie waren haar hoogtijdagen voorbij. Machines namen steeds meer van haar werk over. Verval trad in en in augustus 1945 brak de vitale roede onverwacht doormidden. Daar bovenop zorgde in 1946 een brand, die door spelende kinderen veroorzaakt werd, voor veel schade. Het bovendeel van de molen werd niet lang daarna verwijderd. Het overgebleven onderste deel, ook wel de peperbus genoemd, werd in 1962 gesloopt om plaats te maken voor de Schepperstraat en Molenstraat. Alleen de molensteen voor wooncomplex De Molenhof herinnert nog aan de oude glorie.
(foto uit de collectie van Henk Valkema)

(datum: rond 1935 - plaats: korenmolen, nu: vanaf Simke Kloostermanstraat - kijkrichting: noordoost naar zuidwest)