De voormalige korenmolen - winter ca. 1916

de korenmolen in verval

De foto werd vermoedelijk in de winter van 1916 genomen vanaf wat nu de kruising Kuipersweg -Molenstraat/Oude Havenstraat is. De blik is gericht op wat toen de Molenreed heette, nu de Schepperstraat. De graanpelmolen van Johannes van Sloten staat er nog in volle glorie. Links daarvan een drietal ondertussen ook verdwenen boerderijen. (foto: Durk Kuipers jr., toegestuurd door zijn kleinzoon Hans Wartena).

(datum: 1916 - plaats: korenmolen, nu: vanaf Molenstraat - kijkrichting: oost naar west)