de voormalige korenmolen ca. 1900

de voormalige korenmolen in 1903

De korenmolen aan de Molenreed (nu Schepperstraat) in 1900. De man met het paard is veehouder Gale Zijlstra. De dubbele woning werd bewoond door, aan de linkerkant, Rindert J. Hulshoff en aan de andere kant ooit. door dr. Greidanus, de eerst huisarts in Buitenpost. Het andere huis werd ondermeer bewoond door melkboer Anne Bouma en Fokke Oosterhof.

(datum: ca. 1900 - plaats: korenmolen, nu: vanaf Kuipersweg - kijkrichting: noordoost naar zuidwest)