Klompenmakerij Roorda

de klompenmakerij aan de Jeltingalaan

Een luchtfoto van de voormalige klompenmakerij van Paulus Roorda aan de Jeltingalaan.

(plaats: Jeltingalaan, nu Nirwi´s - datum: - kijkrichting: west naar oost)