voormalige kleuterschool aan de Irenestraat

foto van de voormalige kleuterschool aan de Irenestraat

Foto van de voormalige kleuterschool aan de Irenestraat, waar nu het parkeerterrein van de Lidl is. Deze school werd als christelijke kleuterschool in 1952 gebouwd. In 1976 werd de school voor 91.000 gulden aan de gemeente Achtkarspelen verkocht die er brassband 'de Waldsang' en er een peuterspeelzaal in huisvestte. In later jaren werd het nog als noodonderkomen voor de er tegenover staande MAVO gebruikt.

(plaats: Irenestraat, nu parkeerterrein Lidl - datum: - kijkrichting: zuid naar noord)