Jeltingahuis - 1914

foto van het jeltingahuis in 1914

Bovenstaande ansichtkaart laat ons het in 1877 door Jacob Kuipers gebouwde Jeltingahuis aan de Stationsstraat zien. Vroeger ook wel het Kuipersslot genoemd. Op 13 april 1914 werd de villa met schuur, broeikassen, erf en tuin door notaris J. Landmeter te Augustinusga verkocht. Koper was de heer P.S. Bakker te Buitenpost. In het testament van de weduwe mevrouw Antje Kuipers-Siccama stond vermeld dat het Jeltingahuis moest worden afgebroken. In de koopakte van 23 april 1914 werd als uiterste datum 15 september 1914 genoemd, de datum waarop de afbraakmaterialen moesten zijn afgevoerd. Maar na een familieberaad werd besloten hieraan geen gevolg te geven. Op 19 juli 1937 werd burgemeester P. Eringa, schoonzoon van P.S. Bakker, eigenaar van het Jeltingahuis. Vervolgens kwam het pand, onder bepaalde voorwaarden, op 15 juni 1959 in het bezit van de huidige eigenaar, de gemeente Achtkarspelen. Na een grondige verbouwing werd het pand in de eerste raadsvergadering van 17 april 1961 met directe ingang verklaard tot ‘huis der gemeente’. Bij het werkbezoek van Koningin Juliana op 21 april 1961 werd het gebouw voor het eerst officieel gebruikt. Gelukkig is het Jeltingahuis bewaard gebleven en is het, naast een bekend dorpsgezicht, nog steeds in gebruik voor onder andere officiŽle gelegenheden, vergaderingen en het voltrekken van huwelijken.

(datum: 1914 - plaats: Jeltingahuis, nu: idem - kijkrichting: zuidoost naar noordwest)