Het Jeltingahuis

het Jeltingahuis aan de Stationsstraat Deze voormalige villa aan de Stationsstraat was van de rentenierende (niet-adellijke) hereboer Kuipers. Het Jeltingahuis werd in 1877 in eclectische stijl gebouwd. Het werd in 1913 op afbraak verkocht aan P.S. Bakker die geen gevolg gaf aan deze clausule. In 1914-1918 (WO I) werden in de koetshuizen en de stallen Belgische vluchtelingen opgevangen. De volgende eigenaar was de heer Zaalberg en deze deed het in 1937 over aan burgemeester Pier Eringa. In 1957 kwam de gemeente in het bezit van het riante woonhuis en ze nam het in 1961, na een uitgebreide verbouwing, in gebruik als representatieve gelegenheid. Het werd ondermeer gebruikt voor huwelijken, ontvangsten en raadsvergaderingen. In de kelder vond van 1962 tot 1985 de openbare bibliotheek een onderdak. In 1998 werd het Jeltingahuis, waarvan toen alleen nog de woning bestond, tijdens een verbouwing aan het gemeentekantoor verbonden. Het grootste deel van het Jeltingahuis is Rijksmonument.