Seniorencomplex Nieuw-Herbranda

Herbranda aan de Voorstraat

Een foto van seniorencomplex Nieuw-Herbranda aan de Voorstraat

(datum: 1970 - plaats: zorgcentrum Herbranda - kijkrichting: oost naar west)