voormalig zorgcentrum Nieuw-Herbranda

voormalig zorgcentrum Herbranda

Dit 'bejaardenhuis' werd in 1955 met 24 losse woningen op het voormalige 'ooievaarsland' gebouwd. De grond was een nalatenschap van de gezusters Wiersma. In 1987 sloot men vrijwillig de deuren om omgebouwd te worden tot een centrum voor ouderenvoorzieningen. In 2001 werd het door de Stichting Herbranda in Buitenpost verkocht aan Woonzorg Nederland in Amsterdam. Er waren plannen om de gedateerde huisjes te slopen maar tot dusverre is dat niet gebeurd.

(datum: 1960 - plaats: zorgcentrum Herbranda - kijkrichting: zuid naar noord)