Haersma de withpark 1966

haersma de withpark 1966

In november 1937 schonk jonkvrouw J.C.C. de Blocq van Haersma de With uit Driebergen een terrein van 3 hectare aan de gemeente Achtkarspelen onder het beding dat het met bijvoorbeeld een plantsoen of sportterrein (maar beslist geen woonhuizen) ingericht zou worden. Het betrof de grond waarop in het verledende state Haersma de With stond. Uit erkentelijkheid voor de schenking werd er door de gemeenteraad op 1 april 1938 besloten het spoedig daarop aan te leggen park de naam 'Haersma de Withpark' te geven. In augustus 1939 werd in het kader van de uitvoering van een nieuw stratenplan, waarin ook de Parklaan was opgenomen, tot uitvoering besloten.

(plaats: Haersma de Withpark - Voorstraat/Parklaan - datum: 1966)