de Gereformeerde kerk - het interieur

de gereformeerde kerk interieur

De kansel van de gereformeerde kerk aan de Voorstraat werd bij de grote opknapbeurt in 1982 ook onderhanden genomen. Op de ook vernieuwde eiken kansel ligt de uit 1864 stammende kanselbijbel.

(datum: 1974 - plaats: Voorstraat, nu: idem - kijkrichting: oost naar west)