De Gereformeerde Kerk aan de Voorstraat - rond 1939

foto van de gereformeerde kerk rond 1906

De Gereformeerde kerk aan de Voorstraat rond 1939.

(datum: rond 1939 - plaats: Voorstraat, nu: idem - kijkrichting: zuidwest naar noordoost)