de gereformeerde kerk in 1974

de gereformeerde kerk in 1974
In 1982 werd dit kerkgebouw opnieuw verbouwd en werd het ondermeer aantal zitplaatsen teruggebracht van 750 naar 625. De Gereformeerde kerk telde in ons dorp op dat moment ongeveer 2400 leden.

(datum: 1974 - plaats: Voorstraat, nu: idem - kijkrichting: zuid naar noord)