de gereformeerde kerk met nieuwe pastorie

de gereformeerde kerk met nieuwe pastorie

De kerk en nieuwe pastorie in de zestiger jaren van de vorige eeuw.

(datum: rond 1965 - plaats: Voorstraat, nu: idem - kijkrichting: zuid naar noord)