De Gereformeerde Kerk aan de Voorstraat - rond 1912

De Gereformeerde Kerk aan de Voorstraat - rond 1912

De gereformeerde gemeente in ons dorp is in 1887 opgericht en in datzelfde jaar is ook het kerkgebouw van de grond gekomen. De kerk werd gebouwd op het land van de familie Wadman. Het is later verschillende malen uitgebreid en gerestaureerd, de laatste maal in 1983. Rechts ervan de bijbehorende pastorie. Deze foto stamt uit de tijd dat ds Bosma er preekte. Deze predikant kreeg in 1921 een beroeping naar Lochem. Zijn bekende collega dominee Goslinga werd bevestigd op 12 juli 1925 en bleef maar liefst bijna vijftig jaar, tot 1 september 1954. De oude pastorie werd in 1955 vervangen door de huidige.

(datum: rond 1916 - plaats: Voorstraat, nu: idem - kijkrichting: zuid naar noord)