Enitor in 1948 - 2

enitor in 1948

"In Buitenpost zal een fabriek verrijzen op het industrieterrein ten Zuiden van het dorp. De fabriek is thans gevestigd te Leeuwarden onder de naam Handelsonderneming „Enitor" en fabriceert gepatenteerde kettingkasten en jasbeschermere enz. Ze werkt thans met 25 man personeel. De nieuw te bouwen fabriek aLhier zal modern worden ingericht en een ruimte beslaan van 40 bij 30 meter, doch is voor uitbreiding vatbaar doordat het fabrieksterrein in totaal een oppervlakte zal hebben van ongeveer 11.000 vierkante meter. Men hoopt nog in de herfst van dit jaar te kunnen beginnen met een personeel van 50 man. Een succes voor onze plaats, hetwelk Buitenpost, volgens den eigenaar der te bouwen fabriek heeft te danken aan zijn gunstige ligging is een centrum van arbeidersvolk, aan een grote verkeersweg en spoorlijn en een grootscheepsvaarwater in zijn onmiddellijke nabijheid" - uit de Heerenveensche Koerier van 11 april 1947. Rechts op de achtergrond is timmerfabriek Van der Witte te zien.

(plaats: Enitor-fabriek - Beatrixstraat - datum: 1948)