voormalige christelijke school aan de Voorstraat

voormalige christelijke school aan de Voorstraat

Deze christelijke school aan de Voorstraat werd in 1879 gebouwd, ondanks de moeilijke omstandigheden waarin het bijzondere onderwijs moest beginnen. Met name bemoeiienis van de gereformeerde dominee Dekker en andere vooraanstaande Buitenposters, heeft haar door de beginjaren geloodsd. In het begin van de 20e eeuw begon de bevolking in Buitenpost te groeien en daarmee werd de situatie geleidelijk aan beter. In deze periode ontving het ook leerlingen uit Augustinusga en Twijzel, die nog geen eigen christelijke school hadden. In 1904 maakte de toename van het leerlingenaantal het nodig om een vierde lokaal te bouwen. Het schoolgebouw bleef tot 1925 in dienst, toen de eisen der tijd het nodig maakte om naar een nieuw onderkomen aan de Kuipersweg te verhuizen. Fourage- en brandstoffenhandelaar Dijkstra kocht het op, om het te gebruiken voor opslag. De grootte van het gebouw maakte het tegelijkertijd ook nog voor verhuur geschikt. Zo hebben een aantal jaren nog verschillende zangverenigingen in de voormalige schoollokalen gerepeteerd. In de Tweede Wereldoorlog kreeg het een andere bijzondere functie, het achterste deel werd in gebruik genomen als bonnendistributiekantoor. In het begin van de 21e eeuw werd het gekocht door Baderie Bremer, die het grotendeels verbouwd heeft voor haar installatiebedrijf.

(datum: 2004 - plaats: Voorstraat, nu: achter Baderie Bremer - kijkrichting: noord naar zuid)