voormalige christelijke school aan de Kuipersweg

voormalige christelijke school aan de Kuipersweg 1930

Eind maart 1935 werd aangekondigd dat "Het bestuur der Vereen, voor lager onderwijs op Geref. grondslag te Buitenpost (...) mede voornemens te zijn een school voor u.Lo op te richten. Voor zoodanige school hebben zich ruim 36 leerlingen aangemeld. De stichting zal zoo mogelijk plaats hebben met ingang van 1 April e.k.". . De school zou onderdak in het schoolgebouwOp 11 april 1935 werden als hoofd van deze "Bijzondere ULO-school"I. van der Weij en J. Beene en mej. T. Fokkinga als onderwijzers, benoemd. In maart 1936 werd aan het gemeentebestuur van Achtkarspelen gezonden een "Verzoek van het bestuur der bijz. school te Ruitenpost om beschikbaarstelling van gelden voor de bijbouw van drie nieuwe lokalen aan haar schoolgebouw t. b. v. het ulo", dit in verband de uitvoering van haar plannen. De school verhuisde in 1952 naar een nieuw schoolgebouw in de Irenestraat. In de jaren zestig werd ze opgenomen in het Christelijk Voortgezet Onderwijs als MAVO. Op deze foto is boven de hoofdingang het bordje "Chr. ULO" aangebracht.

(datum: ? - plaats: Kuipersweg, nu: tegenover parkeerplaats aan de Kuipersweg - kijkrichting: west naar oost)