voormalige christelijke school aan de Kuipersweg

voormalige christelijke school aan de Kuipersweg 1940

Op 14 mei 1913 besloot De Vereeniging Voor Lager Onderwijs Op Gereformeerden Grondslag om "Het onderwijs aan hare school uit te breiden tot zoogenaamd Uitgebreid Lager Onderwijs. (...) Thans is het plan om eene nieuwe school voor lager en uitgebreid lager onderwijs met onderwijzerswoning aan den Kuipersweg alhier te bouwen vastgesteld". In 1925 werd de school in gebruik genomen. Rechtsvoor op de foto: het huis van de (hoofd)meester. Het schoolgebouw werd eind jaren '70 van de vorige eeuw afgebroken omdat het niet meer aan de eisen van de tijd voldeed. Op dezelfde plek werd christelijke school de Toorts gebouwd. Een tiental jaren later werd het een gereformeerde school met de naam: "de Fonteinschool". In de hoofdmeesterswoning is kapsalon Carin gevestigd.

(datum: ? - plaats: Kuipersweg, nu: tegenover parkeerplaats aan de Kuipersweg - kijkrichting: west naar oost)