De boerderij van Brandenburg

de boerderij van Kuipers in It West

Een foto van de boerderij 'Haersma-state' rond 1905, toen was het nog eigendom van Jaap Kuipers. Daarvoor hoorde het bij de Haersma State die er tegenover stond. Vader Durk Kuipers Dzn. maakte de foto.

(plaats: het West, nu: tegenover het park - datum: ca 1905 - kijkrichting: zuid naar noord)