Blauwverlaat gedenksteen - Julianalaan 1955

boerderij aan het Oost 6

De bezettingsactie van de Blauwverlaatster brug op 14 en 15 april 1945 had veel indruk gemaakt op hen die daaraan meededen en op de burgers uit de directe omgeving. In de eerste jaren na de oorlog hield het 70-tal leden van de daarbij betrokken verzetsgroepen uit Gerkesklooster, Augustinusga en Buitenpost een jaarlijkse herdenking op 15 april bij het graf van P. de Poel in Gerkesklooster. Deze verzetsman was niet bij de actie zelf omgekomen, maar door een ongeluk enkele dagen daarna.

Toch was er behoefte aan een meer zichtbaar monument en dan het liefst bij de brug van Blauwverlaat. Op initiatief van de oud-verzetsmensen en de gemeente Achtkarspelen kwam het gedenkteken er in 1955. Het centrale onderdeel daarvan werd een ‘b‚lstien’ (grote zwerfkei) die jarenlang in de tuin van U.T. van der Wal aan de Julianalaan in ons dorp had gelegen. Oorspronkelijk was de steen uit de omgeving van Blauwverlaat afkomstig. De foto laat het ophalen van de steen met een takelwagen zien, een klus die met veel moeite geklaard werd. De kosten van het graveren en maken van het perk konden worden gedekt met uit de oorlog overgebleven inzamelingsgeld van de plaatselijke afdeling van het Nationaal Steun Fonds, de illegale organisatie die financiŽle steun gaf aan onderduikers. Op 15 april 1955 vond de eerste herdenking bij de gedenksteen plaats. Het was de start van een jaarlijkse traditie die nu nog steeds bestaat.

(plaats: Julianalaan, nu: zelfde plek - datum: 1955 - kijkrichting: ?)