een telefoonpagina uit 1928

een telefoonpagina uit 1928

Op de website van het Tresoar te Leeuwarden kunt u tegenwoordig het ‘Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland 1928’ raadplegen. Dit is interessant voor allen met voorouders of andere bekenden van vroeger, die rond genoemd jaar in Fryslân woonden. Bij de betreffende woonplaats van de betrokkene is de naam, met beroep en adres, op te zoeken. Onderstaand treft u aan een fragment van het gedeelte van Buitenpost. Er zijn ook een aantal advertenties in het boek afgedrukt. Veel is er veranderd in de loop der jaren, maar de advertentie van het Achtkarspelense gemeentebestuur is nog aardig bij de tijd. De sneltreinen rijden nog steeds en nog veel vaker dan in 1928. Laten we er nu, in 2015, ook maar van uitgaan dat ‘Buitenpost één der mooiste dorpen van Friesland’ is...