het stationsplein in 1938 en 1960

het stationsplein in 1938 en 1960

Het Stationsplein is door de jaren heen voortdurend van aanzien veranderd. Deze twee prenten zijn twee illustraties daarvan: de bovenste uit 1938 en de onderste uit 1960. Het Stationsplein was voor de Tweede Wereldoorlog niet meer dan een verbreed stukje straat. Op de bovenste foto, die niet laat op een zomerse ochtend is gemaakt, staan aan de overzijde van het station de bussen geparkeerd. Bij de achterste autobus is de chauffeur te onderscheiden die, bij het alvast geopende portier, op zijn passagiers staat te wachten. De onderste foto werd op 24 november 1960 gemaakt - vlak na de ingebruikname van het nieuwe en vergrootte plein. Met vreugde was de uitbreiding, inclusief nieuwe straatverlichting en rioleringswerk, door de gemeente verwelkomd. Kosten: ruim één-en-een-kwart miljoen gulden! De chef exploitatie, district Groningen, van de NS noemde het nieuwe straatbeeld “een visitekaartje, zowel voor de NS als voor Buitenpost”, in tegenstelling tot de “modderpoel” van daarvoor. Tijdens een gezellig samenzijn in hotel de Roskam vermeldde burgemeester van Ek in zijn dankwoord aan de NS: “dat het gewijzigde en de zich wijzigende situatie in de gemeente Achtkarspelen het nodig maakt een goed industrieel klimaat te scheppen”. Het groeiende openbaar vervoer met trein en bus was belangrijk voor de verdere ontwikkeling van onze gemeente. Een trend die nog voortduurt en nu mede ervoor heeft gezorgd dat het Stationsplein een nieuwe metamorfose ondergaat.

(plaats: stationsplein - datum: 1938 en 1960 - kijkrichting: oost naar west)