Conservenfabriek Lutkepost 1930

opening conservenfabriek Lutkepost 1930

In 1891 werd een co÷peratieve zuivelfabriek in Lutkepost opgericht. Ze werd in 1930 opgeheven omdat de exploitatie niet langer rendabel was. December 1930 kocht de firma Dokter het bedrijfspand om er een conservenfabriek te vestigen. Deze was een nog veel korter bestaan beschoren, in 1931 sloot deze al haar deuren vanwege de slechte kwaliteit van het grondwater.