foto van de nh-kerk door Durk Kuipers

een foto van de nh-kerk door Durk Kuipers jr

Deze foto in fijnzinnige grijstinten is in 1903 in de Nederlands Hervormde kerk gemaakt door Durk Kuipers. Dit lid van de rijke en belangrijke Kuipers-familie was houthandelaar in het toen klein-dorpse Buitenpost. De Kuipersweg haar naam aan die familie te danken. Een kleinzoon van Durk, Hans Wartena, heeft deze foto gescand van glasnegatief. “V/m 12 uur 4/9 ‘03”, was er handgeschreven bij vermeldt. Het middaguur was toen hèt moment om interieuropnames te maken in verband met het licht. Maar dan nog was de sluitertijd zo lang, dat beweging van de personen op de galerij ‘een spookeffect’ veroorzaakten. In de deuropening staat vermoedelijk de koster. Wie de twee andere personen zijn, hebben we niet kunnen achterhalen. Is er iemand die er meer van afweet?

(plaats: NH-kerk, jaartal onbekend)