Durk Kuipers jr

Durk Kuipers jr

Een foto van de heer Durk Durks Kuipers. Rond de eeuwwisseling van 1900 was hij één van de notabelen in ons dorp. Zo was hij eigenaar van een houtzaagmolen en houthandel aan de Vaart, die toen tot de oostzijde van de Nederlands Hervormde Kerk liep. Het woonhuis dat daarbij hoorde, stond op de plek waar nu de Friesland Bank aan de Kuipersweg staat.