Koninginnedagviering jaren '50

Koninginnedagviering jaren '50

Koninginnedag in augustus, begin jaren vijftig van de vorige eeuw. Voor: Syda Boersma met naast hem Joke Hamstra, de vriendin van Annie van der Veen. Op de wagen: Romkje Boersma, Boukje van der Veen, Hinke Tjoelker met daarachter Neeltje Wijma en Gees de Meer, die op de kleine kinderen moesten passen.

(plek en jaartal onbekend)