De dienstregeling bij de opening van de spoorlijn in 1866

advertentiespoorlijn

De allereerste dienstregeling voor de pas aangelegde spoorlijn Leeuwarden-Groningen. Uit: de Leeuwarder Courant van 29 mei 1866.