het wapen van Buitenpost Buitenpost heeft in vroeger tijd een bepaalde periode bij het Westerkwartier van de provincie Groningen gehoord. Maar omdat het dorp nu al eeuwen bij Oostergo is ingedeeld en ook de hoofdplaats van de gemeente Achtkarspelen is, is als basis van het dorpswapen het wapen van Oostergo gekozen, te weten "in rood twee zilveren dwarsbalken". Hierop zijn als aanvulling wapenfiguren aangebracht, die rechtstreeks met Buitenpost te maken hebben.

windwijzer op het koor van de NH kerk Vaak worden dorpswapens afgelezen van de windwijzer of roos aan het kruis, aangebracht op het koor van het kerkdak. Op het koor van de kerk in Buitenpost staat een zwart metalen kruis met een krans van acht gouden lelies (een Maria-embleem). De acht gouden lelies zijn over de rode delen van het schild gezaaid in de getalsverhouding 3:3:2. De twee zilveren dwarsbalken zijn elk met een figuur in Oostergo-kleuren beladen. Op het midden van de bovenste balk een rode zespuntige ster. In de Friese heraldiek is dit een zogenaamde "leidster", die heenwijst naar de bestuurlijke leiding van het gemeentehuis dat in Buitenpost staat. Verder hebben er in Buitenpost en omstreken een aantal adellijke states gestaan, zoals Jeltinga en Herbranda. Van alle familiewapens van de eigenaren van die states, stond in drievierde deel één of meer rozen. Als een soort eerbetoon aan deze omstandigheid is een rode roos in het midden van de onderste balk aangebracht.

Zowel de leidster als de lelie is terug te vinden in de dorpsvlag van Buitenpost. Hoewel de vlag niet formeel functioneel is, heeft Plaatselijk Belang in 2007 de vlag opnieuw geïntroduceerd als symbolisch deel van de dorpsidentiteit. Het moment dat daarvoor gekozen werd, was het dorpsbezoek van burgemeester en wethouders aan ons dorp. Mocht u interesse hebben in de vlag, dan kunt u daarover bij PBB navraag doen.

het aanbieden van de vlag aan het gemeentebestuur

het aanbieden van de vlag door voorzitter Maaike Dotinga van PBB tijdens het dorpsbezoek van Burgemeester en Wethouders op dinsdag 4 september 2007. Op de foto, van links af: gemeentesecretaris Eise van der Sluis, PBB-bestuurslid Auke Attema, PBB-voorzitter Maaike Dotinga, wethouder Willem van der Wal, wethouder Pieter van der Veen, burgemeester Tjeerd van der Zwan, wethouder Sjon Stellinga, PBB-bestuurslid Rients Leijendekker en college-secretaresse Frederieke van der Lijn.