Uitvergroting van Buitenpost en omgeving op kadasterkaart 1850

(klik op de foto voor een uitvergroting van het centrum)

Een uitvergroting van Buitenpost en omgeving van de kadasterkaart van 1850. Buitenpost was toen op zijn hoogtepunt wat states betreft. Van links af zijn het: Haersmastate (daarvoor ook GrootSchepper genoemd), Boelens-state, Jeltinga-state (niet de huidige 'Jeltinga-state' van de Stationsstraat), Scheltinga-state, Herbranda-state en Mejontsma-state. Zo'n zeventig jaar later waren ze alle gesloopt. Verder valt op dat er zowel een 'Korenmolen, als een 'Houtzaagmolen' als ook een andere molen ten westen van Haersma-state geweest is. Onderaan op het kaartje wordt het kerkhof benoemd dat vroeger behoorde bij een kerkje van Lutkepost, dat ook allang is verdwenen. Op deze plaats staat nu een boerderij.