Buitenpost op de Schotanus-kaart van 1720

Schotanus kaart uit 1720 Buitenpost e.o.

Buitenpost op een 'Schotanus'-kaart. Ten westen van ons dorp staat de 'Groot-Schepper' (eertijds Boelens) - State duidelijk aangegeven. Ook de Herbranda-state is duidelijk vermeld. De Jeltingalaan draagt nog de naam 'Jelcamalaan'. Overigens, de 'Schotanus'-atlas is de benaming van een groep atlassen van de Heerlijkheid Friesland, gebaseerd op het werk van Christianus Schotanus en Bernardus Schotanus Sterringa. Ze werden rond 1690 gemaakt als opdracht van de Gedeputeerde Staten om van alle grietenijen kaarten van Friesland te maken. Het werk verscheen in 1696 als 'De Friesche Atlas'.