afbeelding trouwringenVorig jaar stierf op 100-jarige leeftijd in Haersmahiem, alhier, mevrouw Egberdina Bulthuis-Nienhuis, weduwe van Jurjen Bulthuis. De heer en mevrouw Bulthuis waren tot 1 juni 1964 het conciërge-echtpaar in het gemeentehuis van Achtkarspelen, destijds nog gehuisvest in het gebouw Nijenstein aan de Voorstraat, waar zij ook met hun gezin woonden.

Jurjen en Egberdina trouwden in 1927 te Buitenpost en met hen in hetzelfde jaar nog dertien paren, waarvan één of beide partners in dit dorp woonden. Voor de oudere lezers is het misschien interessant om te weten wie met wie trouwde, nu ruim 75 jaar geleden. Hier komt dan de rij:

 1. Leendert Wiersma, 22 jaar, smid te Middelstum trouwde met Elisabeth IJlstra, 25 jaar, geboren en wonende te Buitenpost, dochter van Walke IJlstra, drukker en Geeske Bulthuis, alhier.
 2. Michiel Bilstra, 26 jaar, marechaussee te Hoogeveen, trouwde met Antje IJlstra, 24 jaar, geboren en wonende te Buitenpost, zij was een zuster van bovengenoemde Elisabeth.
 3. Tjeerd Zijlstra, 26 jaar, geboren te Kollumerzwaag, timmerman te Buitenpost, zoon van Geert Zijlstra, bode ener assurantiemaatschappij en Antje Kooistra, alhier, trouwde met Jacoba Veenstra, 24 jaar, wonende te Harkema.
 4. Melle Iedema, 27 jaar, geboren te Suameer, arbeider te Buitenpost, zoon van Wieger Johannes Iedema, arbeider en Geertje Melles van der Wal te Suameer, trouwde met Sjoukje Wiersma, 24 jaar, geboren te Kollum, wonende te Buitenpost, dochter van Dedde Wiersma, arbeider en Fokje Zuidersma, alhier.
 5. Klaas Noordhuis, 23 jaar, landbouwer te Engwierum trouwde met Ruurdje Adema, 22 jaar, geboren te Augsbuurt, wonende te Buitenpost, dochter van Klaas Adema, veehouder en Sytske Douma, alhier.
 6. Minne Auke Binsma, 22 jaar, koopman te Leeuwarden, trouwde met Jitske Fennema, 22 jaar, geboren en wonende te Buitenpost, dochter van Douwe Fennema, schilder en Atje Tuinstra, alhier. Jurjen Bulthuis, 28 jaar, geboren en wonende te Buitenpost, timmerman, zoon van Nanning Bulthuis, timmerman en Wijpkje Algra, alhier, trouwde met Egberdina Nienhuis, 25 jaar, wonende te Middelstum.
 7. Albertus Zomer, 24 jaar, rijwielhandelaar te Kollum, trouwde met Wietske Dijkstra, 23 jaar, geboren en wonende te Buitenpost, dochter van Liekele Dijkstra, beurtschipper en Seeske Siegersma, alhier.
 8. Rintje Henstra, 23 jaar, slager te Kooten, trouwde met Minke Gansevoort, 23 jaar, geboren te Kollum, wonende te Buitenpost, dochter van Reinder Gansevoort, arbeider en Baukje Reids van der Lei, wonende alhier.
 9. Kornelis Harders, 23 jaar, geboren en wonende te Buitenpost, vrachtrijder, zoon van Sijtze Harders, overleden en Freerkje Bijker, alhier, trouwde met Geeske van der Veer, 23 jaar, wonende te Augustinusga.
 10. Jan Metzlar, 29 jaar, schipper, geboren en wonende te Buitenpost, zoon van Johannes Metzlar, schipper en Jeltje van der Wal, alhier, trouwde met Martje Bruining, 25 jaar, geboren te Kooten, wonende te Buitenpost, dochter van Rinze Bruining, arbeider en Antje Bijlsma, alhier.
 11. Gerben Huizinga, 22 jaar, kleermaker te Bedum, trouwde met Lieuwkje van Beets, 20 jaar, geboren en wonende te Buitenpost, dochter van Douwe van Beets, veehouder en Hielkje Zijlstra, alhier.
 12. Eize van Beets, 25 jaar, arbeider, geboren en wonende te Buitenpost, broer van bovengenoemde Lieuwkje, trouwde met Geeske van Schepen, 22 jaar, dienstbode, geboren te Augustinusga, wonende te Buitenpost, dochter van Meint van Schepen, veehouder en Jantje Tjoelker, te Augustinusga.
 13. Ernst Hendrik Grevink, 28 jaar, rijwielhersteller te Leeuwarden, trouwde met Dieuwke Bakkers, 23 jaar, geboren en wonende te Buitenpost, dochter van Luitzen Bakkers, overleden en Geeske van der Meer te Buitenpost.