Dat Roel Klompmaker een geliefd persoon was in Buitenpost hoeft geen betoog. Velen herinneren zich nog zijn stem en zijn door zijn aandoening aangetaste kleine gestalte. Hele generaties heeft hij in Buitenpost lesgegeven op de Openbare Lagere School De Mienskip in ons dorp. Ook Griet de Vries was een van zijn leerlingen.

roel klompmaker

In tút fan Roel. Deze vrolijke foto van Roel Klompmaker werd op een verjaardagsfeestje gemaakt.

Vliegende bus
Roel Klompmaker werd in mei 1960 benoemd als hoofd van de Openbare Lagere School aan de Schoolstraat. Wat Griet over deze onderwijzer bij staat is de aanschaf van een nieuwe bus bij de firma Veenstra. Meester Klompmaker maakte de kinderen wijs dat deze bus kon vliegen en zij moesten opstellen maken over waar ze met deze bus heen wilden vliegen. Ook Griet heeft haar fantasie losgelaten op de mogelijkheid dat de bus kon vliegen net als alle andere kinderen van de combinatieklas 5 en 6. Meester Klompmaker maakte van de fantasieën een verhaal dat in de schoolkrant de SkoalKlappe verscheen. Helaas zijn er geen SkoalKlappe’s meer aanwezig op de school.

Toneelstuk naar de maan
Aan het eind van het jaar werd er ook nog een toneelstuk opgevoerd. In dat stuk landde de bus helemaal op de maan. Door Roel Klompmaker geschreven. Griet speelde daarin haar eigen beppe. Beppe Grytsje. Haar beppe woonde in de Kerkstraat en elke dag ging Griet daar tussen de middag eten omdat haar huis buiten het dorp stond. Beppe Grytsje was ook zo’n bekende figuur in Buitenpost waar veel kinderen welkom waren. Hoofdrollen waren er ook voor plysie Oppedijk en Hinne Hofstra, een boer. Meester Klompmaker werd daarbij natuurlijk geholpen door de andere leerkrachten uit die tijd, Jan Dijkstra en Koosje Veenstra.

het toneelstuk de vliegende bus

De uitvoering van het toneelstuk. (foto: Griet de Vries)

Imker
Griet heeft sowieso goede herinneringen aan meester Klompmaker vertelt ze met glinsterende ogen. Omdat hij altijd leuke dingen met de kinderen deed. Ze gingen veel naar buiten om in de weilanden, die natuurlijk veel dichter bij het dorp lagen dan nu, planten en dieren te zoeken, te benoemen en meester vertelde er verhalen over. Maar meester Klompmaker hield ook bijen en door hem konden kinderen alles te weten komen over deze intrigerende insecten en hoe honing wordt gemaakt en verzameld.

Schoolreisjes
Jaarlijks werd er een schoolreis georganiseerd voor de klassen 4, 5 en 6. En niet zoals gebruikelijk van één dag maar een echte vakantie van vier dagen. Voor de kinderen, waarvan de meesten nooit op vakantie gingen, was dat het evenement van het jaar. Vier dagen met elkaar op de fiets naar bijvoorbeeld Oudehaske waar meester vandaan kwam. Met elkaar slapen in een tentje of met de boot naar Schiermonnikoog vanaf Oostmahorn, de toenmalige vertrekplaats. Op een of andere manier was het gedurende die vakanties van de kinderen met meester Klompmaker altijd mooi weer. Zelfs zo vaak dat de vader van Griet die in de oudercommissie zat, altijd even op de kalender keek wanneer de kinderen met de school op vakantie gingen want dan was het mooi weer en kon hij het hooien plannen.

Toneel
Naast het onderwijzerschap was Roel ook actief binnen het toneelgezelschap De Fryske Krite. Hij was de oprichter van het jeugdtoneel binnen de vereniging 'de jongerein'. Door op deze link te klikken kunt u erover lezen. Roel overleed in 1997.