memoriesteen in hervormde kerk

Misschien is het u nooit opgevallen, maar opzij van de huidige toegang van de oude dorpskerk aan de Oude Havenstraat, bevinden zich twee gedenkstenen. In de bovenste wordt in gotische letters aangegeven: Ihs Maria MCCCCXCVI, dat is Jhesus Maria 1496. In de destijds nog ‘roomse’ periode werd dit gebouw gesticht en vermoedelijk bedoelde men hiermee dat dit gebeurde in het jaar van Jezus en Maria.

Bijna 100 jaar later, gedurende de 80-jarige oorlog, waren soldaten met hun gezin, in deze kerk ingekwartierd. Dit veroorzaakte in 1594 een ramp, want waarschijnlijk door onvoorzichtigheid met vuur, ging het bedehuis in vlammen op ook door is een tekst van. De volledige versie luidt als volgt:
Ao 1594 in April verbrandde deze kerk door inlegering van inlandsche soldaten en werd wederom opgetimmerd a° 1611 door ’t beleid van den Edelen Grietman Herbranda met 5 gecommitteerden uit de Gemeente, zoo kerkvoogden als eigenerfden, en a° 1613 volmaakt.

Er is ook een memoriesteen in de vorm van een Epitaphium in Obitam in de kerk. Het opschrift daarvan luidt:
Clarissimi Reverendi doctissimi et pietissimi Gerhardi a. Croddenbosch pastoris vigilantissimi in sua ecclesia quae fuit in Buitenpost, Lutkepost et Gerklooster. Obiit 24 Maij 1659. Triginta et septem populum qui paverat annos Coelesti manna, et fidei mysteria pandit, Gernardus, tumulo en funus ooncluditur atro, Ast anima, astrigerae perpes nunc incola sedis, gaudet orans victrix, cantans magnalia trini, post pugnas potitur Fidei vitaeque Reabeia scilicet hoc pretium est, et merces digna laborum doctorum fidei, et queis sunt caelestia curae".
In onze taal:
Grafschrift op den dood van den zeer beroemden eerwaarden zeer geleerden en vromen Gerh. a Cr., den zeer waakzamen herder in zijne Gemeente te B., L. en G. Hij stierf 24 Mei 1659. Die 37 jaren het volk geweid had met hemelsch manna en de geheimen des geloofs heeft verklaard, Gerhardus (namelijk), zie! zijn lijk wordt door dezen zwarten heuvel besloten, maar zijne ziel, nu de aanhoudende bewoonster van den hemel, verblijdt zich als biddende overwinnares, zingende de grootheid van den drieëenige; na den strijd des geloofs en des levens drinkt zij het levend water, want dit is de prijs en het waardig loon van de moeiten van de leeraren des geloofs, en wie de hemelsche (dingen) ter harte gaan".

klik op de foto voor een grotere versie!