Dokter Koning en zijn gezin (drie kinderen) verhuisden in 1946 van Ommen naar Buitenpost om daar de huisartsenpraktijk van dokter van der Kam over te nemen. Ze woonden in het mooie doktershuis aan de Stationsstraat. Al gauw werd er een zoon geboren gevolgd door twee dochters. In 1963 vertrok de familie naar Leeuwarden. Dit artikel werd ons toegezonden door Diederik Koning uit Ommen, de zoon van dokter Koning.

Kleuterschool
dokter koningDe dokter heeft zich ingezet om een christelijke kleuterschool op te richten in twee lokalen achter de gereformeerde kerk. De school verhuisde later naar een nieuw gebouw aan de Irenestraat. Ook voor de bouw van deze kleuterschool heeft dokter Koning zich ingespannen (de schrijver dezes heeft na 66 jaren nog steeds goede herinneringen aan deze school).

Christelijke ULO
Dokter Koning heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting van de christelijke ULO.

Groene Kruis
Samen met dokter van Helden en zuster Tilma is dokter Koning verantwoordelijk geweest voor de bouw en inrichting van het Groene Kruis gebouw.

Straatnamen in omliggende dorpen
Dokter Koning bezocht indertijd zijn patiŽnten aan huis en dat bleek vaak een heel gezoek omdat er in veel dorpen geen straatnamen waren. Hij ging dan naar de slager in Zwaagwesteinde waar dan de boodschap lag dat hij naar Minke’s Jantsje moest die links in het derde huis aan de reed van Kupers woonde. Dat met het zoeken van dit adres veel tijd verloren ging, is duidelijk.Hij heeft er dan ook bij de gemeente op aangedrongen straatnamen te bedenken en bordjes te plaatsen evenals huisnummers.

Ambulance
Ook heeft hij met dokter van Helden en zuster Tilma er voor gezorgd dat er een ambulancedienst werd opgericht.

Comitť bejaardentocht
Eenmaal per jaar gingen alle autobezitters in Buitenpost een dagje op stap met de bejaarden uit het dorp. Dit was vaak de enige keer in het jaar dat deze mensen het dorp verlieten. Dokter Koning was mede-organisator, chauffeur en medische begeleider van deze tochten

Bibliotheek
Dokter Koning was voorzitter van het stichtingsbestuur van de openbare leeszaal en bibliotheek die in 1962 in het sousterrain van het Jeltingahuis van burgemeester Eringa werd geopend. Bij de opening hield hij een lezing over de eerste kennismaking van de Friezen met het boek. Die was volgens hem op 5 juni 754, de dag waarop bij Dokkum de moord op Bonifatius heeft plaats gevonden. Hij wees daarbij op de opgravingen op het marktplein te Dokkum waar men in 1954 de plaats ontdekte waar de oude bisschop vermoord is door op roof beluste heidenen. De overlevering zegt dat Bonifatius de slagen van het zwaard met een boek heeft afgeweerd. Dokter Koning wees er op dat de moordenaars langs de Lauwers naar Dokkum zijn getrokken toen de Lauwers veel dichter bij Buitenpost stroomde en hij was van mening dat veel Buitenposters wel zullen zijn meegegaan. Er was toen ook al niets te beleven in het dorp en een enorme sensatie als het toedienen van het vormsel aan een groep christenen en het optrekken van een groep heidenen om deze zendelingen te beroven was een evenement van de eerste orde die de jeugd van 754 niet zouden willen missen. “Ik wil niet voor Buitenpost de eer opeisen dat zij Bonifatius hebben vermoord, dat hebben de Groningers zeker gedaan, maar we zijn er wel bij geweest”, aldus dokter Koning. Zo kan men dus de eerste kennismaking met het boek dateren op 5 juni 754 in de vroege morgenuren. Of bovenstaand geschiedkundig helemaal verantwoord is waag ik te betwijfelen.

Voorlopers van de bibliotheek
Overigens bestond er vroeger een leesgezelschap, genaamd ‘Tot voeding van de geest’. Een exclusief mannelijk gezelschap met een jaarcontributie van ƒ 7,- per jaar. Toen er niet genoeg belangstelling was, mochten de predikanten voor half geld lid worden. In 1866 werd de bibliotheek van het Nut op gericht. In 1878 verleende het gemeentebestuur reeds een jeugdsubsidie van ƒ 10,- voor de inrichting van een schoolbibliotheek. Omstreeks 1911 nam de reizende bibliotheek uit Surhuisterveen een belangrijke plaats in bij het verspreiden van literatuur.

Zwembad
De Buitenposter jeugd zwom in een poel in de Mieden aan de Buitenposter Vaart van het Prinses Margrietkanaal naar het dorp. De trekschuiten die hoofdzakelijk turf naar Buitenpost brachten konden hier keren. Tijdens een bezoek van Koningin Juliana aan Buitenpost sprak dokter Koning de fameuze woorden: “Majesteit, onze kinderen zwemmen in een modderpoel.” Deze uitspraak heeft er toe geleid dat enkele jaren later zwembad It Paradyske werd aangelegd.

Kippenclub
Om de armere bewoners van Buitenpost een lekkere kerstmaaltijd te gunnen werd een zeer gewaarde actie georganiseerd: de zogenaamde kippenclub met als motto: “Op ieders lip een vette kip”. De deelnemers moesten een jaar lang iedere week een dubbeltje inleggen, waarna met Kerstmis in het groot (voordelig) kippen werden ingekocht voor de kerstmaaltijd. Waarschijnlijk was de administratie en organisatie te ingewikkeld want naar mijn weten heeft deze actie maar enkele jaren plaatsgevonden.

Zwarte band jiu-jitsu
Dokter Koning was keuringsarts voor bedrijfsverenigen. Omdat dit inhield dat hij zieke werknemers genezen moest verklaren die daardoor weer aan het werk moesten terwijl ze daar geen zin in hadden, werd hij nog al eens bedreigd met bijlen en messen. Zijn verdediging was dan dat hij de aanvaller waarschuwde dat hij de zwarte band in jiu-jitsu bezat. Dit was grote bluf want hij had nog geen zwemdiploma. Kennelijk heeft het geholpen, want hij kwam altijd weer ongeschonden thuis.

Bollen
De vader van dokter Koning was (bloem)bollen boer in Sassenheim. In gesprekken met Friese patiŽnten vertelde hij dan wel eens dat zijn vader bollenboer was die wel honderdduizenden bollen naar Amerika exporteerde. De Friese boeren die dit hoorden vonden dit onbegrijpelijk en dachten dat dokter Koning’s vader wel multimiljonair moest zijn als hij zoveel stieren (in het Fries: bolle) verkocht.

Sint Maarten en het Friese erfgoed
Normaal kregen kinderen, die met een lantaarn bij de deur van het huis van dokter Koning kwamen, snoepgoed, maar als er iemand met een uitgeholde suikerbiet kwam dan kreeg deze een kwartje om zo de oude tradities te promoten.

krantenartikel afscheid dokter Koning