In 2012 bestond de Chr.-Geref. lagere school 'de Fontein' 25 jaar. Het begon allemaal op die eerste schooldag 7 september 1987. Na maanden van overleg en vergaderen was er toestemming verkregen om een nieuwe vrijgemaakt gereformeerde school te starten in Buitenpost. Dit heeft echter wel de nodige moeite gekost van de vereniging voor Gereformeerd Onderwijs.

luchtfoto van de fonteinschool in 2012

Vrijgem. Geref. lagere school 'de Fontein' ligt verscholen achter de bebouwing van de Schepperstraat, Molenstraat en Kuipersweg. De ingang is tussen 'de Molenhof' en een woningblok aan de Molenstraat.

Allereerst was het belangrijk om te onderzoeken of er aan alle, in de wet vernoemde, vereisten werd voldaan. Na goedkeuring van de gemeente kon de nieuwe school geopend worden. De relatief kleine school begon met ongeveer tachtig leerlingen, die verdeeld werden over twee vestigingen. De groepen één tot en met vier kregen les in twee lokalen van ‘de Toorts’ gevestigd aan de Molenstraat en de groepen vijf tot en met acht werd onderwijs gegeven in twee lokalen van de ‘Ald Skoalle’ gevestigd aan de Schoolstraat.

De ‘officiële’ opening kwam een jaar later, met als reden dat de Vrijgemaakt Gereformeerde School toen het gebouw van ‘de Toorts’ in zijn geheel over kon nemen. Met de heer W. Jongsma aan het roer, als allereerste directeur, ging het de nieuwe school goed. “We waren apetrots op ons eigen gebouw”, aldus de heer Jongsma. “Natuurlijk was het een hele omschakeling voor de kinderen, zij konden plotseling tussen de middag naar huis om te eten. En voor het personeel betekende de splitsing van de groepen, dat zij elkaar soms maar één of twee keer per week zagen om overleg te hebben. Met het in gebruik nemen van het gebouw van ‘de Toorts’ veranderde dat ook. We hebben veel gehad aan de hulp van de betrokken ouders.”

In het jaar ’88 verwelkomde de directeur zijn eigen zoon Bennert Jongsma als honderdste leerling. “Natuurlijk was er een bepaalde prognose voor de leerlingenaantallen, ik geloof dat we na een paar jaar op honderdzestig leerlingen zouden moeten zitten, dit hebben we nooit gehaald, maar het ging desondanks gewoon goed.” En zo kijkt de huidige directeur, Petra de Bruijn, er ook nog steeds tegenaan. “Mijn ervaringen tot dusver? We zijn een groeiende school met om en nabij de honderdtien leerlingen. Onze school hoopt aan het einde van dit cursusjaar op honderdvijfentwintig kinderen te zitten dus, wie weet, kunnen we in de toekomst die prognose van honderdzestig leerlingen nog halen.”

Maar het jubileum is niet de enige reden dat ‘de Fontein’ haar deuren opent voor belangstellenden. Op donderdag 28 juni jongstleden, ging de verbouw van het ‘oude’ schoolgebouw van start. Deze verbouwing werd voor het grootste gedeelte mogelijk gemaakt door hulp van de vele betrokken ouders. De ‘gesloten’ entree van de school is omgetoverd tot een oase van licht en ruimtelijkheid. Vrolijke kleuren en grote glazen wanden hebben de sombere uitstraling verdreven. Het geheel is prachtig geworden en dat willen de ouders, het personeel en natuurlijk de kinderen graag aan iedereen laten zien. Petra de Bruijn: “Ik ben trots op de Fonteinschool. Onze school is nog steeds een gereformeerde school, waarvan een groot gedeelte van de kinderen ook gereformeerd is. Daarnaast zijn er veel kinderen van andere kerkgenootschappen. De ouders van deze kinderen onderstrepen ons geestelijk fundament. De kinderen worden begeleid door een enthousiast team, dat hen weet te brengen tot prima eindresultaten. Ons vernieuwde gebouw straalt uit wat we willen zijn: transparant, open, gastvrij, een veilige basis voor de kinderen. De afgelopen periode hebbende ouders een betrokkenheid ten toon gespreid die zijn weerga niet kent. Ik durf te zeggen dat tweederde van de hele klus door de ouders is gedaan. Nu komt de tijd van genieten van onze prachtige leeromgeving.”