boerderij Oost

Onlangs is begonnen om vanaf het industrieterrein een verbindingsweg aan te leggen naar de rijksstraatweg in het Oost, waar te zijner tijd een rondweg wordt verwezenlijkt. Het gevolg hiervan dat de boerderij ten noorden van de spoorwegovergang moet worden afgebroken om voor de nieuwe weg plaats te maken. Een geschikt moment om even in de historie te duiken.

Het was op 16 oktober 1907 dat in de herberg van Smith te Buitenpost de verkoop van bovengenoemde boerderij c.a. voor een bedrag van f 13.276,- aan Foppe Willems de Vries te Giekerk een feit werd. In de notariŽle akte werd een en ander als volgt beschreven: “De boerenhuizinge met schuur, lijtshuis, vuurhut, erf en grond aan den Rijksstraatweg in het Oost, nummer 2006, groot 47 are en 30 centiare”.

de familie De VriesEnige maanden later, op 4 januari 1908, trouwde Foppe Willems de Vries (28 jaar) met Grietje Sierks Roosma (22 jaar) te Tietjerksteradeel. Na dit huwelijk ging het jonge paar op de bovengenoemde boerderij wonen, waar hun 7 kinderen werden geboren, t.w. Willem (1908), Sierk (1910), Klaas (1911), Trijntje (1913), Trijntje (1915), Sietse (1916) en Atje (1918). Later werd het boerenbedrijf voortgezet door zoon Willem, die trouwde met Klaaske Barteles Reitsma, geboren in 1918. Kinderen uit dit huwelijk: Foppe (1945), Hiltje (1946), Bartele (1949), Sierk (1953) en Grietje (1956). In april 1974 kwam er een einde aan de bewoning door de familie, nadat Willem de Vries was overleden. Hoe oud de ‘plaats’ is, valt moeilijk na te gaan, maar volgens het kadaster van 1832 was deze lokatie al bebouwd. De spoorlijn Leeuwarden-Groningen kwam er in 1866 rakelings naast te liggen. Jammer dat dit karakteristieke en beeldbepalende gebouw uit het landschap gaat verdwijnen. Wat overblijft zijn alleen de herinneringen en de foto’s.