Onze fotograaf Hielke Boorsma maakt veel foto's van gebeurtenissen en evenementen die in Buitenpost plaatsvinden. Sommige ervan worden in ons dorpsblad De Binnenste Buiten geplaatst, de talrijke andere plaatjes kunt u op zijn Flickr-pagina vinden. Klik hier om deze te bezoeken.

In de toekomst kunt u ook foto's die door anderen gemaakt zijn op deze pagina terugvinden. Hierbij gaat het in ieder geval om de schoolfoto's die in de De Binnenste Buiten zijn geplaatst. Maar het kan ook om andere foto's gaan uit de diverse rubrieken. Indien het origineel in kleur is verschijnen ze zo ook hier en in vrij hoge resolutie.


schoolfoto christelijke kleuterschool 1954

(Klik op de foto voor een vergroting!)

Deze foto uit 1954 is van de kleuterschool aan de Irenestraat. Dit was het laatste schooljaar voor de lagere school.
Alle rijen van links af; voorste rij:
Riekje Bakker, Alie Bruining, Dieuwertje Witvoet, Minnie Wiebrands, Timke Hoekstra, Jenny de Haan, Tineke Dijkstra, Jannie Miedema; tweede rij: Jappie Rusticus, juf Jannie Pilat, Grietje Hoekstra, Rienk Postma, Joukje Vonk, Gerrit Koster, Aukje Terpstra, Hidde Frankena, Okje de Vries, Hille van der Werf (?), Weipie van der Meer; achterste rij: juf Stiksma, Akkie Schregardus, Janny Kamstra, Nienke Postma, Paulus Roorda, juf Tinie Brouwer.
De foto werd ons aangeleverd door mw. G. Visser van de Irenestraat, waarvoor onze hartelijke dank.


schoolfoto christelijke kleuterschool 1954

(Klik op de foto voor een vergroting!)

Schoolfoto van OLS De Mienskip, groep 8, schooljaar 2004 – 2005; de foto werd gemaakt op 4 juli 2005.
Alle rijen van links af, staand boven:
juf Madelon Spiegel, Sandra Lei, Tjitske Veenstra, Evenynke Terpstra, Andrea Hayema, Sandra Krol, Anita Bruining, Hester Ludema, Nynke van der Wal; op de glijbaan: Nathalie Kooistra, Freja Piersma, juf Hermien Everaarts, Marrit Bakelaar, Klaas Jan Fokkema; staand voor: Farah Qureshi, Rikst Broekhuizen, Grytsje de Vries; zittend: Hendrik van der Sluis, Walther Hoving, Pieter van Dijk, Sjonnie de Vries, Haije Heidema, Thom Kruyt, Martijn van der Werf.
Deze foto werd aangeleverd door Jack en Cocky Hoving, waarvoor onze dank!


schoolfoto cls 1963 klas 6

(Klik op de foto voor een vergroting!)

Deze schoolfoto van de Openbare Lagere School aan de Schoolstraat is waarschijnlijk rond 1947 gemaakt tijdens een schoolreisje.
1. Meester Kimm, 2. mw Kuipers, 3. mw. Haytink, 4. juf Fennema, 5. Foppe de Vries, 6. Hinke Douma, 7. Martje van der Land, 8. Aafke Oldenburger, 9. Jan Louwrens, 10. ? ?, 11. ? ?, 12. Klaas de Boer, 13. ? ?, 14. ? ?, 15. Kees Kuipers, 16. Annie Bos, 17. Roelie Hofstra, 18. Sjienk de Vries, 19. Ludsen de Goede, 20. Oeds van der Ploeg, 21. Henk Kruiswijk, 22. Wiebe Jansen, 23. Joeke Dorhout, 24. Johannes Laanstra, 25. ? Palstra?, 26. Jurjen Hoekstra, 27. Lena van Tijum, 28. Hannie Ploeg, 29. Aukje Böhmers, 30. Egbertine Schippers, 31. Janneke Zijlstra, 32. Geertje de Vries, 33. Janke Bosma, 34. Wiep van der Land, 35. Froukje Klunder, 36. Albie Kuipers, 37. Janneke Zijlstra, 38. Agnieta Haytink, 39. Tineke Bosma, 40. ? Laanstra, 41. Jettie de Goede, 42. ? Kloezen, 43. ? ?, 44. ? ?, 45. Minne de Vries, 46. Jan de Vries, 47. Douwtie Spoelstra?, 48. Attie van der Kooi, 49. Meindert Meier, 50. Jan de Haan, 51. Jappie ten Wolde, 52. Froukje van der Ploeg, 53. Wietske Hiemstra, 56. Sjoerd de Boer, 57. Sjoukje Dorhout, 58. Dirk Meier, 59. Attie van der Kooi, 60. ? ?, 61. ? ?, 62. ? ?, 63. ? ?, 64. ? ?, 65. ? ?, 66. ? ?, 67. Anna Klunder, 68. Tinie Spoelstra, 69. Alie de Vries, 70. ? ?, 71. Marijke ter Vruchte, 72. Popke Hoekstra, 73. Truus van Tijum.
Deze foto werd aangeleverd door Joeke en Aafke Dorhout waarvoor onze hartelijke dank!


schoolfoto cls 1963 klas 6

(Klik op de foto voor een vergroting!)

Deze schoolfoto is waarschijnlijk in het schooljaar 1962/63 van de 6e klas van de lagere school aan de Kuipersweg gemaakt. Waarom er alleen maar meisjes en geen jongens en onderwijzers op staan is onbekend. Alle rijen van links af, achterste rij: Annie Spriensma, Gerrie Brouwer, Anneke de Groot, Gerrie Kramer, Jetty …?, Jannie Vaatstra, Grietsje de Vries, Hinke Groenhof, Alie Holwerda, en Margreet Fuykschot; voorste rij: Jannie Henstra, Anneke Bruining, Gonnie van der Meer, Baukje Kloosterman, Alie Tjoelker, Joke Kloostra ?, Geertje van der Veer, en Eke Hoekstra.
Deze foto werd aangeleverd door Baukje Zwier, Gerrie Brouwer-Wobbes en Anneke Bruining-Alma, waarvoor onze hartelijke dank.