...en zijn kunstwerken

jaap rusticusMijn naam is Jaring Roosma en ik wil deze gelegenheid gebruiken om een oud Buitenposter onder de aandacht te brengen, namelijk Jaap Rusticus (foto links). Vertegenwoordiger bij steenhouwerij De Vries en in z'n vrije tijd kunstenaar. Misschien was het wel andersom, kunstenaar en in z’n vrije tijd vertegenwoordiger. Hij is helaas veel te vroeg overleden, slachtoffer van de tornado op Ameland in 1972.

Jaap Rusticus was een kunstenaar met een heel brede kijk op de kunst. Hij maakte niet alleen aquarellen, etsen en olieverfschilderijen, maar was ook beeldhouwer, en dat weer niet alleen in steen maar ook in hout. Niet alleen klein maar soms ook heel groot. Hij had een hele grote productie van kunstwerken, die hij met het grootste gemak ook uitdeelde aan vrienden en bekenden.

Eva In Het Paradijs door Jaap Rusticus Jaap Rusticus was een van de vijf kunstenaars van Yn ’e line, samen met Klaas Koopmans, Sjoerd Huizinga, Pier Feddema en Jan van der Bij. In Buitenpost zijn nog twee van zijn kunstwerken in de openbare ruimte te bewonderen, die voortgekomen zijn uit de 1% regeling uit de zestig/zeventiger jaren. Bij het AOC staat een groot reliŽf werk uitgevoerd in Franse kalksteen, voorstellend de Zaaier. Bij de Mienskip staat het Hynder, een van oude baksteentjes gemetseld paard. Dit beeld schijnt hier in de volksmond het puinpaard te heten, een naam het beeld onwaardig. Op de steenhouwerij is nog een klein reliŽf werkje te bewonderen in de achterkant van de oude werkplaats, ook van Franse kalksteen, voorstellend Eva in het paradijs (zie foto)

Helaas moet ik constateren, dat het onderhoud van zowel de Zaaier als het Hynder veel te wensen overlaat. Beide kunstwerken verdienen het om met meer respect behandeld te worden en respect is in dit geval regelmatig onderhoud. We zijn het als dorpsgemeenschap niet alleen aan ons zelf verplicht om de schaarse kunstwerken in ons dorp te koesteren, maar wat betreft deze beide kunstwerken, ook de oud-dorpsgenoot Jaap Rusticus.