..en de homeopathie

We hebben in Buitenpost een praktijk voor klassieke homeopathie. Jouke Kromkamp houdt, na een jaar praktijk aan huis te hebben gehad, sinds vijf jaar zitting in een ruimte boven de Openbare Bibliotheek. Hoewel hij niet erg aan de weg timmert, heeft inmiddels een redelijk aantal mensen de weg naar Kromkamp weten te vinden. Een rustige, maar gestage instroom, dat werkt het prettigst. Te veel patiŽnten wil hij niet, want om het werk goed te kunnen doen is veel tijd en inzet nodig.

Jouke KromkampWat is klassieke homeopathie eigenlijk? En waarom naar een homeopaat gaan als je bij de drogist ook homeopathische medicijnen kunt krijgen? Kromkamp: “De middelen die bij de drogist te koop zijn, zijn veelal weinig specifiek. Stop vier of vijf werkzame bestanddelen bij elkaar in een pilletje en er zal er waarschijnlijk wel een bij zijn dat wat doet. Een klassiek homeopaat daarentegen kiest een of meer middelen en spitst dat toe op de persoon. Dat is geen kwestie van slechts het juiste middel bij de juiste klacht zoeken. Ik moet niet alleen alle lichamelijke klachten weten, maar ook: hoe is de geestelijke status van die persoon, hoe staat hij of zij in het leven? Daar kom je alleen achter door uitgebreid en indien nodig, herhaaldelijk met de patiŽnt te praten. De antwoorden op al die vragen leiden mij tot het homeopatisch medicijn wat op dat moment het best passend is. Het is niet altijd precies te voorspellen hoe de effecten van een bepaald middel of een bepaalde dosering zullen zijn. Bovendien kunnen in de loop van de behandeling, met name bij chronische klachten, ook nog andere medicijnen nodig zijn. Een drogist kan dat allemaal niet begeleiden.”

Maar griep is toch gewoon bij iedereen griep?
Kromkamp: ’Griep is inderdaad gewoon griep. Maar er zijn natuurlijk verschillende varianten griep en ook kunnen de ziekteverschijnselen variŽren per patiŽnt.Wat overheerst bijvoorbeeld bij de patiŽnt: misselijkheid of diarree. Of blijft de patiŽnt nog steeds moe na de griep? Is er sprake van veel koude rillingen? En waar worden de rillingen het meest gevoeld? Dit is dus al aanleiding om specifiek te kijken naar een best passend middel. Daarnaast kunnen we homeopathische middelen nog aanwenden om bij herhaalde infecties, de weerstand van de betreffende persoon structureel te verhogen.” Hoewel homeopathieconsulten door veel zorgverzekeraars worden vergoed, bestaat in sommige wetenschappelijke kringen enige weerstand tegen de homeopathie, omdat men niet begrijpt hoe het werkt. De werking is niet altijd wetenschappelijk aantoonbaar. Is homeopathie eigenlijk iets waarin je moet geloven? Kromkamp: “Nee, uiteraard niet. Bij dieren en baby’s helpt het immers ook. Maar je moet er wel voor gemotiveerd zijn. Als je dat niet bent en daardoor het verloop van je klachten niet serieus noteert, of je medicijnen niet goed inneemt, zijn de resultaten natuurlijk een stuk minder. Ik kan ook niet precies verklaren hoe homeopathie werkt, maar ik zie wel dat het werkt. Je kunt een mens zien als een organisme. Dat organisme kan energetisch uit evenwicht raken door allerlei oorzaken, die moeilijk in getallen zijn uit te drukken. Bijvoorbeeld verdriet, stress, het ontbreken van licht, een slecht zelfbeeld. Dat noem ik een energetische verstoring. Er kunnen allerlei, soms onbegrepen, klachten door ontstaan. Ook in positieve zin kunnen energetische processen invloed hebben op mensen. Iemand die je aankijkt en glimlacht (ook iets energetisch), dat doet je goed zonder dat er ‘materie’ aan te pas komt. Homeopathie is ook een energetisch iets, dat het organisme kan helpen weer in balans te komen. In feite stimuleer je het zelfgenezend vermogen van een mens, zowel wat betreft lichamelijke als geestelijke klachten.

Grote voordelen van homeopathische middelen ten opzichte van reguliere medicijnen zijn dat ze geen bijwerkingen hebben en dat ze de kans op terugkeren van de klachten kleiner maken. Reguliere medicijnen zijn vaak niet meer dan symptoombestrijding. Mijn ideaal zou dan ook zijn om patiŽnten te behandelen in samenspraak met een huisarts. Ik mag namelijk geen diagnose stellen: dat is aan een huisarts voorbehouden. En voor sommige klachten is homeopathie niet van toepassing. Met een gebroken been ga je naar het ziekenhuis en als je een ernstige infectie hebt, neem je antibiotica. Ik behandel alleen patiŽnten die eerst bij de dokter zijn geweest en voor wie geen levensgevaar bestaat of acuut gevaar voor onherstelbare schade. Mijn rol in de gezondheidszorg als homeopaat zou groter kunnen zijn, als er een functie van coŲrdinator gecreŽerd zou worden tussen reguliere en alternatieve geneeskunde. Een deskundige met een totaaloverzicht die een afweging kan maken waar iemand met bepaalde klachten het beste terecht kan. Vooral preventief zou je dan veel kunnen bereiken. Maar helaas is dat ideaal nog ver weg. Mensen komen wel eens bij me met de vraag of ik iets tegen ‘ADHD’ heb. Maar met klassieke homeopathie behandel je geen klacht, maar behandel je de mens. De ene ADHD-er is de andere niet. Daarom duurt vooral een eerste consult ook altijd relatief lang (ongeveer twee uur): door goed te luisteren en důůr te vragen probeer ik een beeld te krijgen van de persoonlijkheid en het leven van een patiŽnt. De ene mens is natuurlijk makkelijker te behandelen dan de andere. Vooral als er een duidelijke gebeurtenis als aanleiding voor de klachten is aan te wijzen, of als de symptomen heel bijzonder zijn. Dat maakt dat ik de klacht eerder kan plaatsen. Ook kan het helpen als iemand goed in staat is om over zichzelf na te denken en dat in woorden weer te geven.

Moeilijk of niet, in principe ga ik door met behandelen zolang ik mogelijkheden zie. Dat mogen mensen ook verwachten. Naast de klassieke homeopathie maak ik ook gebruik van andere therapieŽn, ter ondersteuning van de behandeling, met name bepaalde voedingssupplementen en bioresonantietherapie. Dat zou bijvoorbeeld bij mensen met hooikoortsklachten wel eens heel goed kunnen werken. Ik ben destijds met de studie klassieke homeopathie begonnen (aan een door de beroepsgroepen NVKH en NOKH goedgekeurde opleiding -i.m) omdat mijn dochter drie of vier antibioticakuren achter elkaar moest hebben. Ik dacht: dat moet toch anders kunnen. In de opleiding herkende ik veel van de ideeŽn die ik, onbewust, al langer had. Hij sloot ook aan bij mijn interesse in en betrokkenheid bij andere mensen. Ik vind het fantastisch om met zoveel verschillende soorten mensen in gesprek te mogen. Je hoort hun levensverhaal, hun drijfveren. Daardoor krijg je ook begrip voor hen. Ik krijg veel narigheid te horen, maar het is heel inspirerend om iets met hun verhaal te kunnen doen. Vooral kinderen zijn vaak snel klachtenvrij. Dat komt omdat ze nog zo goed in hun levensenergie zitten. Maar het is ook wel gebeurd dat ik een bejaarde van zijn rollator heb afgeholpen. Heel nuchter hoor: ik kon zijn evenwichtsproblemen oplossen. Ik kom veel mensen tegen die zich onbegrepen en soms eenzaam voelen, omdat ze chronische klachten hebben, maar daar nergens mee terecht kunnen. Hun omgeving accepteert de klachten niet, wordt er moe van, wil er niet meer van horen en draagt allerlei oplossingen aan waar ze niks mee kunnen. Sommige mensen moeten altijd maar sterk zijn. Ik vind dat heel jammer. Met klassieke homeopathie kun je ook mensen behandelen zonder een duidelijke reguliere diagnose. Als de huisarts of specialist geen duidelijk aanwijsbare reden vindt voor de klachten van de patiŽnt is een gerichte behandeling moeilijk. Buikpijn bij kinderen is hiervan een voorbeeld. In de klassieke homeopathie is de optelsom van alle lichamelijke en geestelijke klachten van de betreffende persoon voldoende om tot een homeopathisch geneesmiddel te komen. Door reeds in een vroeg stadium dergelijke klachten te behandelen kunnen wellicht ernstiger uitingsvormen van ziekte vermeden worden.”