2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007
2009 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015

2001

 • 06 - in de bibliotheek
 • 09 - het bergbezinkbassin aan de Kuipersweg
 • 11 - Steunpunt 0-25

2002

 • 04 - het woonwagenkamp 1
 • 05 - het woonwagenkamp 2
 • 06 - Sociaal Cultureel Werk It Koartling
 • 09 - de dierenartspraktijk
 • 11 - afvalstortplaats Lutkepost

2003

 • 02 - de ambulancepost
 • 05 - bericht uit 'Egypte'/de Mejontsma-megamarkt
 • 08 - de stationsrestauratie
 • 10 - tandartspraktijk van der Wal
 • 11 - de sociaal raadsman
 • 12 - vrijwilligers Haersmahiem

2004

 • 03 - het politiebureau
 • 05 - de buurtbus Buitenpost-Grootegast
 • 06 - bijzondere kunst in Nijenstein

2005

 • 01 - Club Aqua Kids
 • 02 - kinderopvang Bommelstein
 • 03 - Rijkswaterstaat
 • 06 - de ambulancepost

2006

 • 04 - de zeespiegelstijging en Buitenpost / bijzondere kunst in Nijenstein
 • 11 - apotheek Krúswald / de bus aan het Nonnepaed
 • 12 - de fysiotherapie in het medisch centrum

2007

 • 03 - bewonersvereniging Boelensstate
 • 09 - de honderdjarige SWA
 • 10 - stal Paula de Jong
 • 11 - café Blauforlaet sluit haar deuren

2009

 • 01 - 40 jaar streekmuziekschool De Wâldsang
 • 03 - Joeke Dorhout, hikke en tein yn Bûtenpost
 • 04 - het oorlogsverhaal van Johannes de Boer

2011

 • 04 - Voetbal op zondag leeft ook in Buitenpost
 • 05 - Pingo’s

2012

 • 04 - Terugblik van zes Buitenposter gemeentebestuurders
 • 06 - Drie Buitenposters gedecoreerd: Van der Kooij, Haagen en De Vries
 • 11 - Manuel Fumbele: “Discriminatie begint bij jezelf...”
  het woonwagenkamp

2013

 • 11 - Het profiel van Enitor is bepalend voor Buitenpost
  Wiersma-Reitsma-Stichting oftewel Herbranda

2014

 • 02 - Remko Kuipers en het oerdieet
 • 11 - Henk Ytsma, Ridder in de Orde van Oranje Nassau

2015

 • 01 - Dietha Paauw over de toekomst van de Kûpe
 • 02 - Geschiedenis van de Tjoele
 • 09 - De Stroobossertrekvaart, de Trekweg en De Lêste Stuver
 • 09 - De Stroobossertrekvaart, de Trekweg en De Lêste Stuver