vooral achter de schermen gebeurt nogal wat!

De Fryske Krite Bûtenpost is al meer dan 80 jaar actief voor de inwoners van ons dorp. Ieder jaar worden twee toneelstukken voor het voetlicht gebracht. Omdat de belangstelling hiervoor groot is, wordt elk stuk twee keer opgevoerd. Dat het niveau goed is, blijkt uit het feit, dat de vereniging al jaren in de ereklasse speelt in de provinciale “kriich” (competitie) van het Boun Fryske Tonielselskippen.

Het merendeel van het publiek komt naar The Point voor een avondje amusement, waarbij het idee, dat men dorpsgenoten op de planken ziet, ook een rol speelt. Dat er veel energie en tijd in wordt gestoken, is wel duidelijk, maar weet men ook echt, hoeveel dat is?

Achter de schermen
Want om in toneeltermen te blijven: vooral achter de schermen gebeurt nogal wat! Eind november lijkt de start van het toneelseizoen voor het publiek; de echte is echter al maanden daarvoor:

  • 1. Het bestuur komt het hele jaar bijna maandelijks bijeen om te zorgen dat de voorwaarden aanwezig zijn voor een ‘noflike joun’, zoals ze in hun flyer zeggen
  • 2. Onder de toneelspelers en décorbouwers wordt geïnventariseerd wie het komende seizoen weer beschikbaar is en wanneer
  • 3. Een leescommissie maakt een keus uit het aanbod van toneelstukken en houdt daarbij rekening houden met het aantal spelers, maar ook met het publiek
  • 4. Er wordt een regisseur benaderd
  • 5. In augustus starten de repetities, die tweemaal per week plaatsvinden
  • 6. De regisseur komt met een idee voor het decor en overlegt hierover met de decorbouwers

Toneelseizoen start
In oktober zijn alle betrokkenen dan actief. De spelers zijn thuis druk met het leren van hun tekst en op de repetities wordt alles in scène gezet, zodat het de vorm krijgt die de regisseur in gedachten heeft. Als de vorm en de karakters duidelijk zijn, gaat men op zoek naar passende kleding, thuis of bij familie en vrienden. Lukt ook dat niet, dan wordt een naaister erbij betrokken. De laatste jaren is ook vaak een ‘assistente’ actief, die zorgt voor de aankleding van het toneel: meubilering die past bij de tijd, waarin het speelt en ook bij het karakter van de persoon, maar ook de kleinere dingen als wandversiering, aankleding, allerlei spulletjes die ook hun rol spelen in het stuk.

decorbouwers van De Krite Het decor, geluid, licht en schmink
De decorbouwers zijn inmiddels aan het timmeren geslagen, soms worden oude decors omgebouwd of opnieuw geschilderd, maar meestal wordt het nieuw gemaakt, want ieder jaar zijn er weer hele specifieke wensen. Voor de spelersploeg is het belangrijk, dat ze enkele keren in het decor kunnen spelen, om zich zo de ruimte met haar mogelijkheden en beperkingen eigen te maken. Omdat de zaal in The Point ook voor andere doeleinden wordt gebruikt, moet de decorploeg soms enkele keren het toneel opbouwen en afbreken, voordat de première plaatsvindt.

schminkers van De Krite Als het dan eindelijk zover is, komen er nog weer andere mensen ‘in beeld’: de mensen van geluid en licht en de souffleuse en de schminkster, allemaal opnieuw onmisbaar voor het uiteindelijke resultaat. Voor alle betrokkenen is het een hobby, die veel voldoening geeft en bovendien een gevoel van verbondenheid: samen werk je naar iets toe en als je dan ziet dat het publiek geniet, weet je waarom je zoveel plezier aan deze hobby beleeft! Dat tijden veranderen, is ook binnen Krite merkbaar: het vinden van voldoende mensen die hun tijd en energie in deze hobby willen steken, wordt steeds moeilijker.

De Fryske Krite ziet dan ook graag aanmeldingen tegemoet van mensen, die aan één van de bovengenoemde activiteiten mee wil doen. Wij sluiten ons van harte bij deze oproep aan, want een toneelvereniging, die al zo lang bestaat, met toch nog minstens 80 jaar verder kunnen?