2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007
2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017

2001

 • 03 - Bumata
 • 04 - volkstuinvereniging 'de Swadde-Ikker'
 • 05 - vogelwacht Buitenpost
 • 06 - fierljepvereniging
 • 09 - buurtvereniging Haiwum
 • 10 - damclub Buitenpost e.o.
 • 11 - gospelkoor De Wegwijzer
 • 12 - pluimveevereniging Aeikoer

2002

 • 01 - de tennisvereniging
 • 02 - ouderensoos Herbranda
 • 03 - Vocaal Ensemble Buitenpost
 • 04 - de kaatsclub Buitenpost
 • 05 - scouting 'De Brimzen'
 • 06 - paardenclub Postrúters
 • 08 - korfbalclub Flamingo's
 • 09 - de badmintonclub
 • 10 - volksdansvereniging Fleurige Rounte
 • 11 - zwem/waterpolovereniging PWC
 • 12 - de bridgeclub

2003

 • 01 - ijsclub Buitenpost
 • 03 - Talant zwemclub
 • 04 - de EHBO-vereniging
 • 05 - hengelsportvereniging Buitenpost
 • 06 - voetbalvereniging Buitenpost
 • 08 - postduifvereniging De Koerier
 • 09 - volksdansvereniging De Ketting
 • 10 - biljartclub 55+
 • 11 - Dorkas voedselactie
 • 12 - stichting Oud-Achtkarspelen

2004

 • 01 - vrijwilligers van de Wereldwinkel
 • 02 - de kinderbijbelclub / de Vogelwacht Buitenpost
 • 03 - kindergymvereniging MAAS
 • 04 - het 4-Mei Comité
 • 05 - de paardensportcommissie
 • 06 - scouting 'De Brimzen'
 • 09 - Christelijke Plattelandsvrouwen Bond
 • 10 - culturele organisatie Maskelyn
 • 11 - inlooppastoraat / jeugdvogelwacht
 • 12 - de Kerstnachtdienstcommissie

2005

 • 01 - BUVO-activiteiten commissie
 • 02 - de Harry Venema-stichting
 • 03 - redactie 'de Binnenste Buiten'
 • 05 - jeugdclub Rock Solid
 • 06 - de seniorenvoorlichting
 • 09 - de KWF-collectanten
 • 11 - vrijwilligers van de Fryske Krite
 • 12 - vrijwilligers van It Koartling

2006

 • 01 - damesvolleybalvereniging Set'm Up
 • 02 - nordic walking
 • 08 - Gerrit Koster, lid EHBO-vereniging
 • 09 - djembé-spelen
 • 11 - schilderen in de bieb
 • 12 - Tjalling Dijkstra, actief met honden

2007

 • 04 - korfballen leeft - de Flamingo's
 • 06 - de scouting
 • 11 - gymnastiekvereniging MAAS
 • 12 - badmintonclub Buitenpost

2010

 • 01 - scouting De Brimzen
 • 04 - de Vogelwacht
 • 05 - vrijwilliger voor het Rode Kruis / NVVH vrouwennetwerk
 • 06 - brassband Concordia
 • 08 - de EHBO-vereniging / vrijwilliger in Tjaskerhiem: Rense van der Heide
 • 09 - volksdansvereniging De Fleurige Rounte
 • 11 - terugblik op de Harry Venema-stichting / stijldansen in Herbranda
 • 12 - de IJsbaanvereniging

2011

 • 06 - HSV Buitenpost en omstreken
 • 08 - Revalidatie en recreatie zwemmen voor gehandicapten
 • 10 - Biljartclub 55+
 • 11 - Het Behouden Huis

2012

 • 01 - Voličrevereniging De Edelzangers
 • 03 - Bumata / Fierljeppersklub Buitenpost e.o./ FTC Buitenpost
 • 07 - Volleybal Club Buitenpost
 • 08 - Schaakclub De Twee Kastelen (DTK)
 • 09 - Amateur Tuindersvereniging Buitenpost (ATB)
 • 10 - Futsal Buitenpost
 • 12 - KV Flamingo’s

2013

 • 01 - Biljartclub 55+
 • 03 - de Postruiters
 • 04 - de uitvaartvereniging
 • 05 - Waterpoloclub PWC
 • 06 - de Swaddekuier
 • 08 - Culturele Stichting Maskelyn

2014

 • 01 - Buurtvereniging Spikant

2015

 • 01 -

2016

 • 11 - Welkom bij de biljartclub

2017

 • 01 -