Let op de sluitingsdata!

Planning 2021

 

maand sluitingsdatum verschijningsdatum
januari maandag 18 januari maandag 25 januari
februari maandag 15 februari maandag 22 februari
maart maandag 22 maart maandag 29 maart
april maandag 19 april dinsdag 27 april
mei maandag 24 mei maandag 31 mei
juni maandag 21 juni maandag 28 juni
augustus maandag 23 augustus maandag 30 augustus
september maandag 20 september maandag 27 september
oktober maandag 18 oktober maandag 25 oktober
november maandag 22 november maandag 29 november
december maandag 13 december maandag 20 december

Bezorgingsinfo en abonnement:

  • Bezorging van De Binnenste Buiten vindt, in principe, binnen 2 dagen na de verschijningsdatum op alle woonadressen binnen de dorpsgrenzen van Buitenpost plaats.
  • Adressen met NEE - NEE stickers vallen buiten de bezorging. Het is voor de bewoners van deze adressen wel mogelijk een 'Ja, wel de Binnenste Buiten' sticker te gebruiken zodat 'De Binnenste Buiten' toch bezorgd wordt. Deze sticker is verkrijgbaar bij Plaatselijk Belang Buitenpost.
  • Een beperkt aantal exemplaren is beschikbaar bij de bibliotheek aan de Kerkstraat, The Readshop aan het Nijensteinplein en It Koartling aan de Schoolstraat.
  • Belangstellenden kunnen ook een abonnement nemen en zo elke maand een exemplaar via de post bezorgd krijgen. Informatie hierover en aanmelding bij ons onderstaand contactpersoon!

Voor vragen en klachten over de bezorging en het abonnement kunt u contact opnemen met:
Piet Pettinga, telefoon: 0511 540014 - mobiel: 06 12325671
of per e-mail: p.pettinga8@chello.nl