Voor de beste kwaliteit moet de advertentie als een ŕf product aangeleverd worden (door bijvoorbeeld een reclamebureau). Deze moet dan in digitale vorm zijn als een complete advertentie. Gebruikt worden standaardformaten zoals het Adobe PDF-formaat, eventueel PSD (Photoshop-formaat) of als JPG of BMP-plaatje. Een verliesloos formaat kan nog in grootte veranderd en nabewerkt worden zonder aan kwaliteit in te boeten. Bovendien kan dit voor een toekomstige advertentie ook nog eens tijdsbesparend werken. De verhoudingen van de advertentie moeten zoveel mogelijk overeenkomen met het gebruik in de advertentie. Als dit niet het geval is, dan moet duidelijk aangegeven worden hoe ze aangepast mogen worden. De eisen waaraan een reproduceerbare afbeelding moet voldoen, voor gebruik in een door ons aan te maken advertentie, zijn:

indien digitaal aangeleverd:

 1. een minimum resolutie van 200 dpi

 2. indien voor gebruik in zwart/wit aanleveren in grijswaarden-modus, andere kleurmodi mag ook maar door de omzetting kan het resultaat er dan iets anders uit gaan zien dan men voor ogen had

 3. indien voor gebruik met steunkleur, in (standaard-druk) CMYK-modus met gebruik van alleen het magenta-kanaal (en vanzelfsprekend het K-kanaal)

 4. het afbeeldingsformaat het liefst als PSD, PDF, GIF of Windows-BMP, want dan kan de opmaker de afbeelding zonder kwaliteitsverlies eventueel nog aanpassen

 5. de afbeeldingsgrootte graag enigzins in de orde van grootte voor gebruik

 6. bij afwijkende verhoudingen, dus als de hoogte en breedte van de afbeelding niet overeenkomen met de hoogte/breedte ruimte in de advertentie, graag een indicatie geven van welke onderdelen van de afbeelding onveranderd moeten blijven en welke eventueel aangepast of verwijderd mogen worden

 7. aanlevering in JPEG-formaat kan ook, maar dan moet de afbeelding zodanig zijn dat er geen bewerkingshandelingen er op uitgevoerd hoeven te worden.

indien aangeleverd op papier

 1. maximale grootte is het standaard A4-formaat. Grotere formaten scannen ligt niet binnen onze mogelijkheden en alleen als noodsprong kan de advertentie in delen gescannd en samengevoegd worden. Hierover is dan wel overleg nodig.

 2. een foto het liefst als echte foto; maar vaak zal het gebruik van een afbeelding uit een tijdschrift e.d. noodzakelijk zijn. Bij reproductie van gerasterde foto's uit tijdschriften, kranten, folders e.d. is het Moiré-verschijnsel bijna nooit te vermijden. Om de Moiré te minimaliseren, plaatjes het liefst in hoogdruk (met een fijne rasterdruk aanleveren) en op een groter formaat dan uiteindelijk in de krant gebruikt wordt. De scherpte en kwaliteit van zo'n afbeelding moet dan zondermeer goed zijn, want bij Moiré-verwijderings bewerkingen gaat altijd scherpte verloren. Als er een afbeelding aangeleverd wordt, die vergroot čn bovendien nog eens verscherpt moet worden, kan een ruwe Moiré het onvermijdelijke gevolg zijn. Krantenfoto's zijn vanwege het grove raster een slechte optie. Het resultaat daarvan zal bijna altijd tegenvallen. Als er geen andere keuze is, dan is het goed zich te realiseren dat in het eindresultaat veel van de grijswaarden verloren zullen gaan.

 3. tekeningen en lijnafbeeldingen zijn, als ze in redelijk formaat worden aangeleverd, meestal geen probleem. Voorwaarde daarbij is wel dat ze op een redelijk goede (niet doorschijnende) papiersoort moeten staan.

 4. bij afwijkende verhoudingen, dus als de hoogte en breedte van de afbeelding niet overeenkomen met de hoogte/breedte ruimte in de advertentie, graag een indicatie geven van welke onderdelen van de afbeelding onveranderd moeten blijven en welke eventueel aangepast of verwijderd mogen worden

 5. afbeeldingen en foto's vrij houden van zelf aangebrachte aanwijzingen, notities, lijnen, tekstaanpassingen, e.d.. Deze het liefst apart op een aanwijzingenblaadje er bij leveren.

Een uitgangspunt voor het aangeleverde materiaal is dat de opmaker er weinig meer van kan maken dan wat wat hij ontvangt. Een slecht gemaakte foto zal, zelfs met de hulp van een computer, na de opmaak nooit goed worden.

Het is voor de adverteerder ook goed, zich bewust te zijn van het maximaal bruikbare werkvlak - beter schrappen dan proppen!
En daarbij:

 • Veel tekst in een advertentie leest slecht.

 • Een goede foto of afbeelding kan een woord honderdmaal versterken.

 • Voldoende witruimte geeft een aantrekkelijker advertentie. Er moet dus ook ruimte voor marges zijn.

 • Een goede advertentie is binnen enkele seconden voor een lezer duidelijk.

 • Toegevoegde informatie moet een ondergeschikte rol spelen.

 • Een vast en herkenbaar logo in een advertentie is aan te bevelen.